LANTBRUK

Hula Gård drivs som ett ekologiskt lantbruk och är dubbelt KRAV-certifierat sedan 1989. På gården finns 40 dikor, 12 får, 6 hästar, 25 höns, 6 katter och en hund.

Gården drivs sedan hösten 2020 av Henrik och Nina Eklund. Henrik är son till Thomas och Christina som tidigare drivit gården. De bor idag i ett av husen på gården och är behjälpliga i den dagliga skötseln av gård och djur. På gården bor också Henriks lillebror Harald.

Henrik går som konsult genom vårt aktiebolag HISAB till Holmens pappersbruk i Norrköping cirka 4 dagar i veckan. Nina är utbildad sadelinpassare och hästmassör och driver vid sidan av gården Hula Gård Sadeltjänst som passar in och säljer nya och begagnade sadlar samt behandlar hästar med massage och medicinsk laser. Nina hjälper även kunder att förmedla sina sadlar vidare till ett nytt ekipage.

Gården är på 262 ha varav 180ha är produktiv skogsmark. Vi har ca 50 ha egen åkermark och arrenderar ungefär lika mycket till från intilliggande gårdar.

Djuren har fri tillgång till utevistelse och grovfoder året om. Kornas ordinarie hage sträcker sig från ladugården och 2,5 km ut längs med havet. Varma sommardagar hittar vi dem ofta liggandes på klipporna utmed vattnet.