Vår Dikobesättning

Vi har idag 40 kalvande kossor, 2 avelsstjurar, rekryteringsdjur samt kalvar. I runda slängar är det knappt 100 djur tillsammans som är uppdelade på 4 olika betesgrupper. Planen är att under hösten 2022 utöka med cirka 10 kvigor och bygga ytterligare en ligghall.

Våra djur äter enbart egenproducerat grovfoder och har fri tillgång till grovfoder, vatten, salt och mineraler året runt. Under betessäsongen är de uppdelade på olika beten och under stallperioden har de tillgång till ligghall och utevistelse. Det är också under stallperioden våra kalvar föds, normalt sett i mitten av februari till slutet av april.

Vi arbetar för lätta kalvningar. Därav har vi tre olika raser i vår besättning med en genomtänkt plan för betäckning och kalvning. Tanken är att ju mindre kvigorna/kossorna är desto lättare tjur ska de betäckas med. Därav betäcks våra förstakalvare med Angus som är en liten ras, känd för sina lätta kalvningar. Andragångskalvare betäcks med Hereford som är en lätt köttras och från och med kossorna kalvar tredje gången är de betäckta med en Simmentaltjur som räknas till en tyngre köttras.

Våra kalvar är bland det viktigaste vi har, därför har vi skapat goda rutiner kring kalvning och kalvarnas första tid i ladugården. De första dagarna är de ensamma med sin mamma i en kalvningsbox för att de ska knyta an till varandra och så att vi ser att kalven kommer igång att dia ordentligt. Sedan spenderar ko och kalv cirka en vecka på vår BB-avdelning tillsammans med cirka 6 andra kor och deras kalvar innan de släpps ut i den stora flocken. I och med dessa rutiner upptäcker vi snabbt om vi behöver hjälpa ko eller kalv på något sätt. Kalvarna blir också väldigt trygga i sin ladugård och många väljer att stanna inne i ströbädden upp till 2 veckor innan de vågar sätta klövarna utanför ladugården. Kossan har hela tiden koll på sin kalv och ser till den och ger den di med jämna mellanrum. När kalvarna är cirka 6 månader säljs de till vidareuppfödning.

I ladugården har vi djupströbädd bestående av halm. Djupströbädd innebär att vi hela tiden bygger på bädden med halm. Den håller sig torr, mjuk och fin och ger god värme till djuren under vintern.

På bilden ser du vår ledarkossa, 571. Det är henne vi tar kontakt med när exempelvis korna ska flyttas till ett intilliggande bete. Får vi kontakt med henne är det oftast väldigt enkelt att få resterande av flocken att följa med.